Het belang van vitamine D-suppletie in de wintermaanden

Het belang van vitamine D-suppletie in de wintermaanden
Vitamine D is essentieel voor een goede gezondheid. Je lichaam kan het alleen in de zomermaanden als de zonkracht sterk genoeg is zelf aanmaken. Veel mensen hebben daarom in de herfst en winter een (te) lage vitamine D-waarde. Dit kan grote gevolgen voor je gezondheid hebben. Een probleem waar bijna heel Nederland mee kampt.

Functies van vitamine D

Vitamine D is eigenlijk geen vitamine, maar een hormoon. Je kunt het namelijk zelf aanmaken. Vitamine D heeft veel verschillende functies, maar de bekendste functie is het onder controle houden van de calciumhuishouding. Vitamine D verbetert de opname van calcium uit de darm en heeft een positief effect op de botten en tanden.

Verder reguleert vitamine D het immuunsysteem, en beschermt het dit systeem tegen overactiviteit. Het is essentieel bij de productie van eiwitten (proteïnen, enzymen en peptiden) en voor een goede spierfunctie. Maar de laatste jaren komt er ook steeds meer bewijs dat vitamine D de groei van kankercellen kan remmen.*1

Bronnen van vitamine D

90% van onze vitamine D-status wordt bepaald door de aanmaak van vitamine D onder invloed van UVB uit zonlicht.*1 Indien de zonkracht sterk genoeg is kan het lichaam in een half uur, bij volledige ontkleding en geen zonnebescherming, meer dan 20.000IE (500 mcg) aanmaken.*2 Helaas is de zonkracht in Nederland maar enkele maanden sterk genoeg hiervoor. Als vuistregel geldt: alleen als je schaduw korter is dan jezelf maak je vitamine D aan in de huid.

Helaas, onvoldoende zonnekracht

Verder kan vitamine D in geringe mate uit dierlijke voedingsmiddelen worden gehaald. Onderstaande tabel laat zien welke hoeveelheden vitamine D in onze voeding zit.

Vitamine D-status

De Gezondheidsraad adviseert een algemene waarde van minimaal 30 nmol/l en voor vrouwen boven de 50  jaar en mannen boven de 70 jaar een waarde van minimaal 50 nmol/l.*1 Om deze waarden te handhaven heeft de Gezondheidsraad voor specifieke risicogroepen suppletieadviezen opgesteld.*3 Deze staan in de tabel hieronder.

 

Vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort is in verband gebracht met vele ziekten. Osteomalacie (botverweking), osteoporose (botontkalking), verlies van spierkracht en hartfalen zijn het meest bekend.*1 Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen een te lage vitamine D-status hebben. Zo heeft 40-50% van de Europese postmenopauzale vrouwen een status van onder de 50 nmol/l; 50-80% van de bejaarden een waarde van onder de 50 nmol/l; 37-66% van de allochtonen een status onder de 25 nmol/l; 75% van de zwangeren van niet-westerse afkomst komt niet boven de 30 nmol/l.*1 

Bij natuurvolkeren en buitenwerkers wordt een natuurlijke vitamine D- status van ongeveer 100 nmol/l gevonden. Internationale experts pleiten voor een streefwaarde van minimaal 75 nmol/l. Er lijkt in Europa consensus te ontstaan over een minimale waarde van 50 nmol/l en een streefwaarde van 75 nmol.*1  Uitgaande van een minimale waarde van 50 nmol/l zou ongeveer een op de drie kinderen van 6 jaar een vitamine D tekort hebben.*4 Een recent bevolkingsonderzoek laat zien dat 68% van de Nederlanders een vitamine D tekort zou hebben indien een waarde van 75 nmol/l wordt gehanteerd.*5

Risicogroepen te lage vitamine D

Risicofactoren voor een (te) lage vitamine D-status zijn*1:
 • Gebrekkige zonlichtexpositie in de periode april-september
 • Baby zijn van een moeder met vitamine D- tekort
 • Leven op hoge breedtegraad (zoals Nederland, dus ver van de evenaar)
 • Donkere huidskleur
 • Overmatig gebruik van zonnebrandcrème
 • Hogere leeftijd: oudere huid maakt minder vitamine D aan
 • Geen vette vis eten
 • Geen vitamine D-supplement gebruiken s winters
 • Te lage calciuminname
 • Ernstig overgewicht (Adipositas)
 • Problemen van de lever, bijschildklieren en nieren

Symptomen van een vitamine D-tekort

Door de brede werking van vitamine D kan een tekort veel verschillende klachten veroorzaken. De bekendste klachten zijn: botvervormingen, botontkalking, botverweking, vertraagde of vervormde tandgroei en spierzwakte. Maar meestal treden er eerst vage klachten op. Een vitamine D-tekort is daarom lastig te herkennen.

Wat is jouw vitamine D-waarde?

Bloedonderzoek is een goede manier om er achter te komen wat je vitamine D-status is. Dit kan via de huisarts of zelf via een simpele vingerprik. Doe het maar eens. Bij een waarde onder 75 nmol/l is het aan te raden om vitamine D te suppleren. Een multivitamine bevat meestal te weinig vitamine D voor een goede status. Laat je adviseren door een orthomoleculair kPNI-arts of een orthomoleculair therapeut volgens de kPNI, want supplementen kunnen wisselwerkingen met medicijnen aangaan.

Wat moet ik onthouden?

Vitamine D is geen vitamine, maar een hormoon. Een vitamine D-tekort wordt met veel ziekten in verband gebracht. De streefwaarde van vitamine D is volgens internationale experts 75 nmol/l. Je kunt het zelf aanmaken, maar alleen in de zomer bij voldoende zonkracht. Het is zeer waarschijnlijk dat je de waarde van 75 nmol/l niet zal kunnen bereiken en handhaven zonder vitamine D-suppletie indien je:
– niet dagelijks vette vis eet
– niet op vakantie gaat naar een zonnig land in de winter

Eigen onderzoek naar vitamine D-status

Bij eigen onderzoek onder 27 deelnemers van ons Persoonlijk Leefstijlplan Programma bleek dat 48% van de deelnemers een vitamine D-waarde van onder de 75 nmol/l had. Dat is dus bijna de helft van alle deelnemers. Deze bloedonderzoeken zijn in augustus uitgevoerd, waardoor de vitamine D-waardes nog relatief hoog waren in verband met de zonkracht in de zomermaanden.

Verder zijn deze mensen al erg bewust met gezondheid bezig en slikten een aantal van hun al supplementen met vitamine D. Kun je nagaan hoe hun vitamine D-waarden in de winter zonder suppletie zouden zijn. De vitamine D-waarde daalt dan verder als gevolg van onvoldoende zonkracht om vitamine D aan te kunnen maken in de herfst- en wintermaanden.

Dankzij het inzicht in onder andere – hun vitamine D-waarden kunnen onze deelnemers preventief aan hun gezondheid werken en (verdere) klachten voorkomen. Allen hebben ze persoonlijk (suppletie) advies gekregen, en samen hebben we gedurende het programma hun eigen Persoonlijke Leefstijlplan gemaakt. Het is een reddingsplan in de huidige onnatuurlijke leefomgeving.
Bronnen ter verdieping
1. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1810: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuw-licht-op-vitamine-d/volledig
2. Frankhuizen, Andre. “Whitepaper: basissuppletie is voor iedereen onontkoombaar. Bonusan  
3. Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15.
4. Voortman, Trudy, et al. “Vitamin D deficiency in school-age children is associated with sociodemographic and lifestyle factors.” The Journal of nutrition 145.4 (2015): 791-798.    
5. Cashman KD et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr. 2016;103(4):1033-44
Over de schrijver
Reactie plaatsen

Energiekere dagen?

Dit e-book krijg je van ons!