Richard de Leth

Oprichter OERsterk

Over Richard de Leth

OERsterk is het initiatief en levenswerk van Richard de Leth. Geneeskundige, tegendenker, meevoeler, specialist in de preventieve leefstijlgeneeskunde. Richard is specialist in gezondheidsmanagement van mens, team en werkvloer. Changemaker als het gaat om vitaliteit en gezondheid.


Waarom ik mijn witte jas aan de wilgen hing

Ik was als kleine jongen op de basisschool gefascineerd door de dierenwereld. Ik wist dus al jong: ik wil dierenarts worden.

Ik ben gek op vogels, en bouwde al snel een vogelhuis. Ik kweekte vooral kanaries en was erg fanatiek. Aan het einde van ieder jaar deed ik mee aan kampioenschappen en ik ben een aantal keer jeugdkampioen van Noord-Holland geweest. Een kanarie van 2 dagen oud, jong leven fascineert me enorm. 


Op de middelbare school kreeg ik meer interesse en fascinatie voor een andere diersoort: de mensaap. Aan het einde van mijn VWO was het duidelijk: ik wil geneeskunde studeren. Helaas werd ik het eerste jaar uitgeloot. Ik besloot een jaar Biomedische wetenschappen te studeren. Na 6 maanden besloot ik deze opleiding te stoppen. Het sloot niet aan bij mijn verwachting.


Ik ging fulltime in een verpleeghuis met dementerende ouderen werken. Het was confronterend wat er van een mens overblijft als veel hersenfuncties uitvallen. De verbinding tussen hersenen en lichaam functioneert heel subtiel.

Gelukkig werd ik het jaar erop wel voor geneeskunde ingeloot

In vijf jaar behaalde ik mijn doctoraal geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben heel dankbaar voor alle ervaringen en indrukken die ik in die jaren heb mogen opdoen. Ik heb menselijke lichamen op de snijtafel ontleed, ik heb op veel medische afdelingen mogen meekijken, ik heb veel medische onderzoeken mogen doen. Maar altijd en overal: zieke mensen.

Ik dacht soms bijna dat de hele wereld ziek was.


In mijn studietijd werkte ik van vrijdagavond 23:00 uur tot zaterdagochtend 7:00 uur in de terminale waakzorg. Ik heb in een paar jaar tijd aan veel sterfbedden gezeten. Ik heb veel mensen in hun laatste fase naakt mogen ontmoeten. Ontdaan van alle ruis gingen gesprekken over de kern van het leven. Over gemiste kansen, over liefde en over het leven dat ten einde loopt.

Mijn eerste jaar geneeskunde sloot ik af met 6 weken stage op interne geneeskunde en oncologie. Ik zag veel zieke mensen, jong en oud. Wat had ik een nachtmerries van al het leed dat ik aanschouwde en wat heeft mijn hart vaak gehuild. Machteloosheid. Je wilt graag iets betekenen, soms zelfs iets oplossen, ja, zelfs genezen, maar bijna altijd stond je in de eindstadia van een ziektebeeld met lege handen. Ik voelde me een machteloze toeschouwer. Zo voelde ik me ook in de reguliere geneeskunde.


Alles weten over ziekte en de dood, maar niets over optimale gezondheid en het leven

Mijn wetenschappelijke stage heb ik in 2006 zes maanden in Aalst in België gelopen. Ik deed onderzoek naar het effect van suikerziekte op de hartspier. Iedere dag was ik aanwezig op de dotterkamer waar ik bloed, een stukje vet uit de lies en veel overige gegevens afnam. Ook moest ik van iedere patiënt de buikomvang meten. Toen werd de relatie tussen een ongezonde leefstijl, overmatig vet, ontsteking en ontstekingsziekten (waaronder hart- en vaatziekten) me al duidelijk.

De professor die me begeleidde gaf me toen al het advies om alleen water en rode wijn te drinken, en nooit vruchtensappen of frisdranken te drinken.

Het advies over de rode wijn heb ik trouw opgevolgd 😉

Ook had ik tijdens mijn studie geneeskunde al een grote interesse in andere stromingen. Ik verdiepte me in kinesiologie, Ayurveda en beoefende transcendente diepte meditatie en Rei Chi Qong. In Oosterse stromingen gaat het vaak over de mens als eenheid, dus het samenspel van lichaam en geest. De focus ligt op de oorzaak van klachten.


Ik werd me steeds meer bewust dat de reguliere geneeskunde heel weinig chronische aandoeningen geneest

De reguliere geneeskunde is vooral op het gebied van de acute geneeskunde (beenbreuk, blindedarmontsteking, infectie) expert. De reguliere geneeskunde geneest weinig chronische aandoeningen. De meeste chronische aandoeningen worden over langere tijd door een verkeerde, ongezonde leefstijl veroorzaakt. Ruim 95 procent van alle klachten en ziekten om precies te zijn.


De meeste chronische klachten zijn ongelukken in slow motion, veroorzaakt door een ongezonde leefstijl

Als klachten of ziekte door een verkeerde leefstijl wordt verOORZAAKt, waarom gebruiken we leefstijl dan niet als therapie om te herstellen?


Na mijn doctoraal geneeskunde ging ik mijn co-schappen lopen

Ik liep steeds meer vast. Ik raakte mijn bezieling kwijt. Ik kon me enerzijds niet met mijn medemens verbinden (in consulten van 7 minuten…) en anderzijds voelde ik mij gevangen in mijn witte jas van het medische systeem. Ik miste de totaalaanpak.

Maar wat ik vooral heel frustrerend vond was dat ik alleen mensen met een quick fix – medicijnen of operatie – aan het oplappen was.

Het ontbrak aan een duurzame lange termijnvisie om te herstellen en de gezondheid volgens de wijsheid van de natuur te versterken.

Het is ook eerlijk om te erkennen dat ik door mijn onzekerheid (ik was toen 24 jaar) slecht met de egos op de medische afdelingen kon omgaan. Ik voelde mijn zelfbeeld steeds meer verschrompelen. Ik voelde me op een medisch bastion, op een eiland, waarop ik de mens niet als eenheid kon behandelen. De verbinding met de patiënt ontbrak.


Na 7 maanden co-schappen wist ik diep van binnen dat er maar één keuze was: mijn eigen weg gaan

Op een dinsdagmiddag heb ik mijn witte jas opgehangen, mijn kluis leeggehaald en besloten de reguliere wereld nog voor het artsexamen achter mij te laten.

Niet omdat de reguliere geneeskunde geen meerwaarde heeft, integendeel zelfs, maar omdat ik in de reguliere geneeskunde niet mijn geluk en zingeving vond.

Ik wilde arts worden om mensen te genezen. Om me met mensen te verbinden. Om zicht te krijgen op hun binnenwereld, hun angsten en hun zorgen. Op hun leefstijl. Maar ook zeker op hun kracht en op hun levensdoel.


Ik ben alles wat los en vast zat gaan bestuderen

Kinesiologie, fytotherapie, boeken over psychologie, voeding en heb ik de studies orthomoleculaire geneeskunde en psycho-neuroimmunologie gevolgd. Ik kwam in aanraking met veel holistische stromingen. Ik vond het een warm bad. Mijn verwondering voor het menselijk lichaam en de menselijke geest, het zelfherstellend vermogen en de mens als ecosysteem kwam terug. Ik ontmoette veel pioniers, las veel boeken en ging mijn eigen concept voor optimale gezondheid samenstellen en uittesten in mijn praktijk voor integrale geneeskunde.


Ik kreeg vooral zicht in de basisbehoeften die de mens nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel als spiritueel

Ook verdiepte ik me in de basisbehoefte in verschillende leeftijdsfases: zwangerschap, het kind en de volwassene. Ik kon mijn ogen en mijn mond niet meer gesloten houden. Ik besloot mijn eerste boek in eigen beheer uit te geven, en startte mijn eigen uitgeverij.

In 2012 schreef ik mijn eerste boek OERsterk, Gezond, fit en slank volgens de natuur. Er volgden nog 4 boeken: OERsterk koken!, ‘OERsterk Leven’, ‘OERsterk in een notendop’ en ‘OERsterk Eten’. Alle boeken zijn inmiddels bestsellers. Ik ben een dankbaar mens.


Je kunt veranderen vanuit een verlangen of vanuit een noodzaak

De meeste mensen komen pas in actie als ze klachten hebben. Als er noodzaak is. Maar zou het niet veel beter zijn als je je kostbaarste bezit – je gezondheid – preventief onderhoudt en versterkt?


Het ontbreekt in ons land aan een ministerie van gezonde leefstijl of een onafhankelijk leefstijlcentrum. Mensen zijn zelf verantwoordelijk en moeten het zelf maar uitzoeken. Letterlijk. Maar er is veel verkeerde informatie en misleiding in het huidige commerciële krachtenveld. Geraffineerde voeding én ziekte zijn helaas financiële markten geworden. Een miljardenindustrie. De huidige mens ontspoort op gezondheidsgebied. De ziektecijfers zijn zorgwekkend. En verdrietig. En de focus ligt in het oplappen van ontstane schade, niet in het voorkomen van toekomstige schade.


Dus ontstond er vanuit mijn diepste wezen een verlangen om mijn kennis met iedereen te willen delen

Je hebt pas een vrije keuze als je de juiste informatie hebt.

Zeker als het over leefstijl gaat. Door een gebrek aan kennis weten mensen niets over hun lichaam en maken ze onbewuste keuzes die hun gezondheid schaden. Waar zit de lever, wat is goede voeding voor mijn darmbacteriën, hoe kan stress mij schaden of juist sterker maken, hoe kan ik met leefstijl mijn gezondheid versterken en waarom trekt jouw leefomgeving je de verkeerde kant op?


Het is mijn doel Nederland gezonder te maken met concrete, laagdrempelige diensten

Ik hoop veel mensen te mogen informeren en inspireren om meer in hun kracht te komen. Want een gezonde toekomst creëer je voor een groot deel zelf!


Morgen bestaat niet. Start vandaag.

Ik help je graag aan de juiste informatie én bij het maken van een maatplan. Is je lijf je lief, leef dan preventief!

Je gezondheid zal je dankbaar zijn.